Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa.

Na terenie naszego nadleśnictwa występuje 57 pomników przyrody, w tym:

·         pojedyncze drzewa –  35 szt.,

·         grupy drzew – 2 szt.,

·         pnącza –  11 szt.,

·         grupy pnączy –  3 szt.,

·         głazy narzutowe –  6 szt.,