Asset Publisher Asset Publisher

 

Nazwa projektu:

Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem  OZE w budynkach).

Cele projektu:

- Poprawa standardu użytkowania i efektywności energetycznej w budynkach będących w zarządzie PGL LP.

- Promowanie nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych w PGL LP.

- Podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników i ich poziomu wiedzy.

- Przeciwdziałanie zmianom klimatu ze względu na ograniczenie zużycia energii w budynkach i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 do atmosfery.

W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, w 2017 w ramach projektu realizowanych jest 9 inwestycji w pięciu Nadleśnictwach (Cewice, Choczewo, Elbląg, Lębork, Wejherowo). W 2018 roku działania kontynuowane będą w Nadleśnictwach Lębork, Wejherowo i Elbląg).

Krótki opis projektu:

Nadleśnictwo Wejherowo w ramach projektu Termomodernizacja uruchomiło przebudowę budynku gospodarczego – archiwum (nr inw 108/290), który zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku biura nadleśnictwa, położonego w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 247B.

Roboty budowlane zostały zaplanowane i rozłożone na lata 2017-2018, które obejmują zakres prac:

  1. Docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, o łącznej powierzchni 473,57 m2. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej. Wymiana/modernizacja instalacji C.O. Wymiana/modernizacja C.W.U. Wymiana/modernizacja węzła cieplnego, w ramach którego wykonano nowe przyłącze instalacji grzewczej z budynku biura nadleśnictwa zasilanego gazem ziemnym.
  2. OZE - montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych – na dachu budynku archiwum ukończone zostały prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych w ilości 48 szt., o powierzchni 78,57 m2 i łącznej ich mocy 12,96 kWh. Panele fotowoltaiczne powinny zaspokoić energię elektryczną na bieżące utrzymanie budynku biura nadleśnictwa, budynku archiwum oraz instalacje oświetleniową zewnętrzną posesji biura.

 

Zakończenie zadania inwestycyjnego zaplanowano na 20.02.2018 roku. Koszt dofinansowania z Funduszu Leśnego wynosi 233,4 tyś zł.

Dodatkowo nadleśnictwo z własnych środków dokonało szeregu usprawnień w wewnątrz budynku, takich jak: ocieplenie posadzek, ułożenie glazury technicznej, przebudowa pomieszczeń sanitarnych, wymiana instalacji elektrycznej z zastosowaniem lamp sufitowych typu LED, wyposażenie pomieszczeń archiwum, montaż klimatyzacji, itp., na łączną kwotę 160 tys. zł.

 Marek Reiter 11.01.2018 r.