Asset Publisher Asset Publisher

Budka lęgowa dla ptaków: pustułek

Typ budki lęgowej: dla pustułek

Skrzynka półotwarta, imitująca półkę skalną, przeznaczona dla pustułek. Bardzo chętnie zasiedlana, szczególnie, gdy powieszona jest w tzw. otwartym terenie nad łąkami, czy pastwiskami, na pojedynczym drzewie/słupie albo w niewielkiej kępie lub w miastach np. na szycie wysokiego budynku.

Pustułka to sokół, który do nas przylatuje w marcu (tylko niewielka część populacji jest osiadła). W Polsce ma dosyć stabilną liczebność, niestety ciągle zmniejsza się ilość odpowiednich miejsc do założenia gniazda i wychowania młodych (zmiana krajobrazu rolniczego). Wymaga ochrony czynnej.

Nadleśnictwo włączyło się w ochronę tego gatunku dzięki porozumieniu z Miejskim Ogrodem Zoologicznym/ Ptasim Azylem w Warszawie. Raz na jakiś czas pod opieką specjalistów wypuszcza pustułki w ramach funkcjonowania naszego Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Sobieńczycach.