Asset Publisher Asset Publisher

Budka lęgowa dla ptaków: kosze dla Uszatki

Typ budki lęgowej: kosze dla Uszatki

Sowy nie buduja gniazd.

 

Uszatka to sowa z „uszami”. Takie „uszy” ma jeszcze tylko Puchacz – nasza największa sowa, ale bardzo rzadka. Uszatka natomiast jest drugim najpospolitszym gatunkiem. Wielkością zbliżona do Puszczyka – nieco mniejsza. Przejawia aktywność w nocy.

Związana jest zarówno z krajobrazem rolniczym, jak i lasami. Zasiedla lasy w sąsiedztwie polan, zrębów, a także śródpolne zadrzewienia, szpalery drzew,  parki miejskie, cmentarze.

W odróżnieniu do pozostałych sów uszatka, w stosunku innych osobników swojego gatunku, jest raczej towarzyska. Chyba jako jedyna zimą chętnie zbiera się w grupy, które liczą kilka, a nawet kilkadziesiąt osobników. Staje się mniej płochliwa. Dlatego dobrą porą do obserwacji uszatki jest właśnie zima. Wtedy stosunkowo często wnika do miast, zasiedlając parki a nawet stare cmentarze.

Może osiadać na stałe lub migrować. Obok płomykówki uszatka jest największym sprzymierzeńcem człowieka w tępieniu gryzoni.