Asset Publisher Asset Publisher

Budka lęgowa dla ptaków: Płomykówki

Typ budki lęgowej: dla Płomykówki

Sowy nie budują gniazd.

Skrzynki  dla płomykówki montowane są zazwyczaj we wnętrzu mało uczęszczanych strychów, stodół, wież kościelnych, spichlerzy oraz wszędzie tam, gdzie istnieje swobodny wlot do budynku.   

Płomykówka to typowo nocna sowa. Osiedla się wśród ludzi, zajmując wieże i strychy kościelne, wieże ratuszowe, wentylatory, transformatory, gołębniki. Występuje zarówno w krajobrazie rolniczym, jak i w miastach. Obecność płomykówki uwarunkowana jest występowaniem dogodnych miejsc lęgowych oraz bliskością terenów łowieckich, takich jak łąki, pastwiska, pola uprawne itp., gdzie zdobywa pokarm.  Pokarm stanowią gryzonie, dzięki czemu gatunek ten jest wielkim sprzymierzeńcem.