Asset Publisher Asset Publisher

Stanowiska dokumentacyjne

Stanowiskami dokumentacyjnymi są nie wyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym , miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych , jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.

 W Nadleśnictwie Wejherowo utworzono jedno stanowisko dokumentacyjne w Szarym Dworze . Jest to odkrywka po eksploatacji piasku o pow. 0,5 ha. Zostało utworzone na mocy Zarządzenie nr 162/99 Wojewody Pomorskiego z dnia 16-11-1999 r.