Asset Publisher Asset Publisher

Terminarz i rezerwacje

W celu umówienia się na lekcje do OEPL Muza lub do ogrodu dendrologicznego należy skontaktować się Panią Izabelą Pleskot - nr tel. 58 672 98 06

Zajęcia w ogrodzie dendrologicznym oraz w OEPL Muza odbywają się tylko w dni robocze pomiędzy godzinami 8.00 a 14.00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie obowiązujących zakazów wstępu (jeżeli zostały wprowadzone) i regulaminu.

_________________________________________________________________________________________________

OBOWIĄZUJĄ ZASADY I OGRANICZENIA zgodne z wytycznymi rządu

ZAPOZNAJ SIĘ z nimi na stronie www.gov.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINIMALNE WYTYCZNE

w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

Opiekun /przewodnik grupy zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia wg załącznika nr 1.

Opiekun /przewodnik odpowiada za wyposażenie członków grupy w odpowiednie środki ochronne (maseczki, rękawiczki) i przestrzeganie obowiązujących zasad.

Na terenie ośrodka obowiązują następujące zalecenia:

  1. Zachowanie co najmniej 1,5 metrowej odległości między osobami /tzw. dystans społeczny/.
  2. Obowiązek zasłaniania ust i nosa, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społęcznego.
  3. W przypadku odwiedzin grupy szkolnej z jednej klasy o obowiązku noszenia maseczek decyduje opiekun/przewodnik

Powyższe zasady nie dotyczą:

  • rodziców z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
  • osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących,
  • osób niepełnosprawnych, niemogących się samodzielnie poruszać, osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunów,
  1. Nakaz zakrywania nosa i ust podczas kichania i kaszlu.
  2. Nakaz dezynfekcji dłoni żelem dezynfekującym, który znajduje się w dozownikach rozmieszczonych w budynku, przy każdym wejściu do budynku.