Asset Publisher Asset Publisher

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

W Nadleśnictwie Wejherowo utworzono jeden  zespół przyrodniczo - krajobrazowy pod nazwą "Helski Cypel". Obszar ten położony jest w Gminie Hel, zajmuje powierzchnię 292,85 ha i został powołany Uchwałą Nr XXVI/155/08 Rady Miasta Helu z dnia 29-10-2008r.