Obiekty edukacyjne Obiekty edukacyjne

Ścieżka edukacyjna Las za Muzą

Ścieżka stanowi pętlę o długości ok. 1800 m. Jest oznakowana białym kółkiem z zieloną strzałką kierunkową pośrodku. Przy ścieżce znajduje się leśna klasa.
Na ścieżce umiejscowiono 12 przystanków:
 
Przystanek 1       Leśnik opiekunem lasu
Przystanek 2       Sukcesja naturalna
Przystanek 3       Stare drzewo – mały ekosystem
Przystanek 4       Pułapki feromonowe - Ochrona lasu
Przystanek 5       Dokarmianie zwierzyny
Przystanek 6       Powalone drzewo – mały ekosystem
Przystanek 7       Mała retencja wodna
Przystanek 8       Ochrona lasu przed zwierzyną
Przystanek 9       Użytek ekologiczny
Przystanek 10      Podział powierzchniowy lasu
Przystanek 11      Pomnik przyrody
Przystanek 12      Bioróżnorodność