Obiekty edukacyjne Obiekty edukacyjne

Ścieżka edukacyjna Las za Muzą

Ścieżka stanowi pętlę o długości ok. 1300 m. Jest oznakowana tablicami kierunkowymi oraz białym kółkiem z zieloną strzałką kierunkową pośrodku. Na ścieżce umiejscowiono 12 przystanków:
 
Przystanek 1       Lasy Państwowe
Przystanek 2       Nadleśnictwo
Przystanek 3       Las
Przystanek 4       Drzewa biocenotyczne
Przystanek 5       Ochrona lasu
Przystanek 6       Pułapki feromownowe
Przystanek 7       Ochrona przed zwierzyną płową
Przystanek 8       Duże zwierzęta leśne
Przystanek 9       Mała retencja
Przystanek 10      Pomiary
Przystanek 11      Bioróżnorodność
Przystanek 12      Podział powierzchniowy lasu

Korzystanie ze ścieżek jest bezpłatne, a poruszanie się po nich obliguje każdego do przestrzegania następujących zasad:

 • Nigdy nie idź na spacer do lasu podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych i burz. Jeśli podczas spaceru w lesie zastanie Cię burza, postaraj się nie chronić pod najwyższymi drzewami, a jeśli to możliwe oddal się w miejsce bezpieczne (pole, łąka).
 • Korzystasz ze ścieżki na własną odpowiedzialność.
 • Jeżeli lubisz spacery po lesie z psem, musisz pamiętać aby pies chodził na smyczy.
 • Na ścieżce możesz poruszać się pieszo lub rowerem. Pod żadnym pozorem nie możesz wjechać do lasu pojazdem silnikowym.
 • Jeżeli zobaczysz pożar, natychmiast powiadom odpowiednie służby (112 , 998).
 • Nie używaj w lesie otwartego ognia.
 • Obserwuj las zachowując ostrożność. Zwierzęta w nim mieszkające są dzikie.
 • Nie hałasuj.
 • Nie płosz zwierząt.
 • Nie łap ich.
 • Nie niszcz roślin, w tym drzew, krzewów i runa leśnego.
 • Swoje śmieci zabieraj ze sobą
 • przestrzegaj zapisów regulaminu

Jeżeli według Twojej oceny istnieje zagrożenie dla Ciebie lub lasu, natychmiast powiadom Służbę Leśną (tel. 58 672 98 10, e-mail: wejherowo@gdansk.lasy.gov.pl) . Czytaj dokładnie informacje umieszczone na tablicach edukacyjnych na ścieżce. Dowiesz się wiele ciekawych informacji.

Pełną odpowiedzialność za dzieci i osoby nieletnie ponoszą ich rodzice  i/lub opiekunowie prawni.

________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że infrastruktura (urządzenia i ekspozytory) na ścieżce edukacyjnej nie podlegają dezynfekcji.