Obiekty edukacyjne Obiekty edukacyjne

Szkółka Leśna Domatowo

Produkcja na powierzchni otwartej prowadzona jest na powierzchni 410 arów, na pięciu kwaterach: I - 86ar, II - 91ar, III - 83ar, V - 76ar, i VI - 74ar
Produkcja sadzonek w 3 namiotach foliowych o wym. 10 x 30m (3 ary każdy) prowadzo-na jest na powierzchni 9 arów.
Łączna powierzchnia produkcyjna szkółki to 419 arów. Z tego ok. 202 ary zajęte jest pod bieżącą produkcję, 80 arów przeznaczone na siewy jesienne a pozostałe 30% po-wierzchni produkcyjnej stanowią ugory (głównie zielony).
Kwatery nr IV, VII i IX są odłogowane – nie prowadzi się na nich produkcji.
Kwatera VIII na pow. 1,03 ha została obsadzona w 2010r. i 2011r. czteroletnimi sadzon-kami jodły i świerka i jest plantacją choinkową. Dawna szkółka leśna w Piaśnicy również została przekształcona w plantację choinkową.

Na powierzchni otwartej hodujemy materiał sadzeniowy głównie w cyklu dwu i trzyletnim. Są to przede wszystkim sadzonki drzew i krzewów leśnych. Roczny rozmiar produkcji to 1,50 – 2,00 mln sztuk. Produkujemy materiał sadzeniowy 33 gatunków, lasotwórcze: sosna, świerk, modrzew, jodła, dęby szypułkowy i bezszypułkowy, buk, brzoza, olsza; domieszkowe i biocenotyczne: grab, lipa, klon jawor, czereśnia ptasia, jabłoń, grusza, jarzęby: pospolity, brekinia i szwedzki, czeremcha zwyczajna, rokitnik, głóg, śliwa tarnina, dereń świdwa. Z gatunków nieleśnych prowadzimy produkcję sosny górskiej, świerka kłującego i Schrenka, jodły kalifornijskiej, róży fałdzistolistnej.
Produkcja prowadzona jest głównie na potrzeby własne i Nadleśnictwa Gdańsk, które nie posiada własnej szkółki. Oba nadleśnictwa sadzą w uprawy leśne łącznie 400 – 600 tys. szt. sadzonek. Dostarczamy również sadzonki Gdyńskiemu Urzędowi Morskiemu zarządzającemu lasami w nadmorskim pasie technicznym (corocznie sprzedajemy im 10-15 tys. sztuk sadzonek głownie sosny, dębów, brzozy. Z naszej produkcji korzystają również koła łowieckie na potrzeby zagospodarowania obwodów łowieckich. Corocznie sprzedajemy 150 – 250 tys. szt. sadzonek dla odbiorców spoza LP za kwotę ok. 200 tys.zł 

Szkółka leśna pełni też funkcje edukacyjne. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego o pracy leśniczego szkółkarza, a leśniczy będzie dysponował czasem, zadwoń (tel. 692406471). Chętnie opowie o swojej pracy.

Na terenie szkółki obowiązują zasady korzystania z obiektu.

____________________________________________________________________________________________________________________________