Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Wejherowo
Nadleśnictwo Wejherowo
58-672-98-01
58-672-98-00

ul. Sobieskiego 247B
84-200 Wejherowo

rachunek bankowy:

19 2030 0045 1110 0000 0013 6630     w Banku  BGŻ S.A. O/Gdańsk

Nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo
Jacek Szulc
58-672-98-01
Zastępca Nadleśniczego
Piotr Karbownik
58-672-98-03
Sekretarz
Kazimierz Barcz
58-672-98-10
Główna Księgowa
Teresa Wiczanowska
58-672-98-04

Gospodarka Leśna

Izabela Kashyna-Pleskot
Edukacja, LKP, ochrona przyrody, dotacje, udostępnianie informacji o środowisku, kontakty z mediami
Tel.: (58) 672 98 06, wew. LP 1514333
Karol Miloch
Hodowla, ochrona p.poż, mała retencja
Tel.: (58) 672 98 13, wew. LP 1514331
Wojciech Matyja
Marketing i sprzedaż drewna
Tel.: (58) 672 98 12, wew. LP 1514337
Agnieszka Podbielska
Łowiectwo, lasy niepaństwowe i ochrona lasów
Tel.: (58) 672 98 16 , wew. LP 1514334
Piotr Kurek
Stan posiadania
Tel.: (58) 672 98 11 , wew. LP 1514335
Marzena Pozorska
Dzierżawa gruntów, turystyka,
Tel.: (58) 672 98 09,wew.LP 1514332
Daria Pokrywka
Urządzanie lasu, pozyskanie drewna, leśna mapa numeryczna, dzierżawa gruntów, turystyka
Tel.: (58) 672 98 14, wew.LP 1514336

Stanowiska ds. kontroli

Tomasz Wiczanowski
Inżynier nadzoru
Tel.: (58) 672 98 23 , wew. LP 1514212
Kazimierz Korzeniewski
Inżynier nadzoru
Tel.: (58) 672 98 21 , wew. LP 1514211

Administracja

Joanna Hoppe-Kowalska
Administracja
Tel.: (58) 672 98 01 , wew. LP 1514100
Wacław Damaszk
Administracja
Tel.: (58) 672 98 05 , wew. LP 1514672
Kamila Borkowska
Administracja
Tel.: (58) 672 98 07 , wew. LP 1514673
Grażyna Bekisch-Buja
Zamówienia publiczne, administracja
Tel.: (58) 672 98 28 , wew. LP 1514674

Księgowość

Małgorzata Jopek
Sprzedaż detaliczna drewna
Tel.: (58) 672 98 15 , wew. LP 1514677
Anna Skowronek
Księgowość
Tel.: (58)672 98 24, wew. LP 1514615
Grażyna Barcz
Księgowość
Tel.: (58) 672 98 22 , wew. LP 1514612
Ewa Nadolska
Księgowość
Tel.: (58) 672 98 31 , wew. LP 1514614
Marzena Kwaśniewska
Kasa
Tel.: (58) 672 98 27 , wew. LP 1514600
Agnieszka Simińska
Sprawy finansowo-księgowe
Tel.: (58) 672 98 20 , wew. LP 1514613

Kadry

Gabriela Gaffke
Kadry
Tel.: (58) 672 98 29 , wew. LP 1514131

Straż leśna

Janusz Leis
Komendant Straży Leśnej
Tel.: (58) 672 98 25 , wew. LP 1514221
Paweł Zwierzycki
podleśniczy p.o. strażnika leśnego
Tel.: (58) 672 98 18, wew.LP 1514222
Daszkowska Joanna
strażnik leśny
Tel.: (58) 672 98 18, wew.LP 1514222

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny

PAD
Dyspozytor alarmowy
Tel.: (58) 672 98 26 wew. LP 1514215