Lista aktualności Lista aktualności

KOLEJNA INFORMACJA O ZAGROŻENIACH

INFORMACJA O PRACACH LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA WEJHEROWO

 

Nadleśnictwo Wejherowo informuje, iż w terminie 13.02.-29.03.2019 r., na terenie leśnictwa Domatowo (oddz. 201b), w sąsiedztwie drogi udostępnionej do ruchu publicznego, prowadzone będą prace gospodarcze z zakresu pozyskania i zrywki drewna. Miejsce prac zostało oznaczone specjalnymi tablicami oraz objęte ograniczeniami dostępu, dodatkowo wyznaczono objazd.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)

Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  

Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą                                                     i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.

                                                                                  PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!