Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowy dzień lasów

„Lasy, Klimat, Zmiana” to hasło tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Lasów. W genewskim Pałacu Narodów zostanie otwarta wystawa, na której Lasy Państwowe zaprezentują model polskiego leśnictwa.

W 2012 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło 21 marca Międzynarodowym Dniem Lasów (MDL), od 2013 r. obchodzonym na całym świecie. W tym dniu jest przypominane, jak ważny jest las w życiu człowieka. Lasy dostarczają czystego powietrza i wody, zapewniają bioróżnorodność oraz strzegą przed zmianami klimatycznymi poprzez wchłanianie i przechowywanie węgla z atmosfery w roślinności i glebie. W lasach świata zmagazynowane jest w ten sposób ok. 650 mld. ton węgla co jest ilością porównywalną z węglem unoszącym się w atmosferze (ok. 760 mld. ton).
      Poza łagodzeniem skutków zmian klimatycznych lasy gromadzą zapasy wody, ułatwiają jej dostępność i zapobiegają pustynnieniu. Dla wielu ludzi są również źródłem pokarmu, miejscem schronienia i pracy. Życie na Ziemi w dużej mierze jest możliwe dzięki lasom.
     Europejska Komisja Gospodarcza ONZ i Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa uroczyste obchody MDL organizuje 20 marca (www.unece.org).  Odbędą się one pod hasłem „Lasy dla Żywności – Żywność dla Lasów" (Forests for Food, Food for Forests). Na obchody złoży się szereg wydarzeń, w tym konferencja prasowa i wystawy. Ekspozycję na temat modelu polskiego leśnictwa przygotowały także Lasy Państwowe. Otwarcie wystawy odbędzie się 20 marca o godz. 18.00 w Pałacu Narodów.

     Ekspozycję w formie napisu FOREST zbudowano z dwumetrowych, podświetlonych liter. Każda z nich jest poświęcona innemu obszarowi tematycznemu związanemu z lasami. Dzięki informacjom zamieszczonym na poszczególnych literach będzie można się m.in. dowiedzieć w jaki sposób pozyskuje się i wykorzystuje drewno, jak prowadzona jest edukacja leśna, a także jak korzystać z lasu w celach rekreacyjnych. Na zwiedzających czekać będą również niezwykłe zdjęcia i opisy zwierząt chronionych.
     Wystawa jest zaprojektowana tak, aby oddziaływać na wszystkie zmysły zwiedzających. Będzie można nie tylko zobaczyć leśne krajobrazy, ale też usłyszeć odgłosy ptaków, a także dotknąć kory drzewa.
     W otwarciu wystawy weźmie udział Piotr Otawski, wiceminister środowiska, Główny Konserwator Przyrody oraz Janusz Zaleski, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych.
    Nadleśnictwo Wejherowo serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału we wspólnym sadzeniu lasu, które odbędzie się w dniu 28 marca przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej "Muza". Będzie to okazja do spędzenia wolnego czasu na łonie natury gdzie razem z leśnikami zostanie posadzone ponad 15 tys szt dęba oraz 1,6 tys, gatunków iglastych. Powyższe stanowi nawiązanie do Międzynarodowego Dnia Lasów oraz będzie służyło promocji 70. rocznicy istnienia gdańskiej Dyrekcji Lasów Państwowej. Zbiórka na parkingu przy OEPL "Muza" o godz. 10. Mapkę z trasą dojazdu można pobrać poniżej. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie w nadleśnictwie. Będzie to okazja do zapoznania się z ofertą edukacyjną jaką dysponuje Nadleśnictwo Wejherowo.
   

Materiały do pobrania