Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o naborze zewnętrznym na stanowisko kierowcy samochodu osobowo-terenowego

Nadleśnictwo Wejherowo ogłasza nabór na stanowisko kierowcy samochodu osobowo-terenowego. 

Wymagane dokumnety wraz z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu i ewentualnie adresem e-mail należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Wejherowo w godzinach 7:30-14:30 lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Wejherowo ul. Sobieskiego 247 B, 84-200 Wejherowo w tereminie do dnia 12 czerwca 2024r. : Liczy się data i godzina faktycznego wpływu ofert do nadleśnictwa. Dokumnety należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór zewnętrzny na stanowsiko kierowcy samochodu osobowo-terenowego"

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w załącznikach poniżej.