Asset Publisher Asset Publisher

Nocne Słuchowisko

Teren Nadleśnictwa Wejherowo w ok. 30 % pokrywa obszar Natura 2000 Puszcza Darżlubska. Przedmiotem ochrony, w tym obszarze jest sowa Włochatka. Nadleśnictwo we własnym zakresie monitoruje stan populacji tego drapieżnika, poprzez nocne nasłuchy. W uzgodnionym terminie w godzinach wieczornych na wyznaczone trasy wyruszają zespoły, które mają za zadanie wykonywać kilkuminutowy nasłuch w zadanych dystansach. Takie dwudniowe akcje są przeprowadzane przez nadleśnictwo dwukrotnie w ciągu roku. Wyniki służą do określenia ilości oraz miejsc występowania Włochatki oraz innych zarejestrowanych gatunków sów. Stwierdzenie zasiedlonej dziupli daje podstawę do ustanowienia strefy ochronnej – czyli oficjalnej formy ochrony przyrody. Strefa to miejsce o charakterze trwałym co nie koresponduje z „wybrednym" charakterem Włochatki, która nie często wybiera tą samą dziuplę w celu złożenie jaj.
Nadleśnictwo Wejherowo wypracowało własną metodę ochrony Włochatki, której autorstwo należy przypisać inżynierowi nadzoru Tomaszowi Wiczanowskiemu. Metoda polega na corocznym wyznaczaniu drzewostanów, w których wstrzymuje się działania gospodarcze w okresie zajmowania terytoriów oraz lęgów Włochatki. Typowanie obszarów wyłączonych, następuje w oparciu o wyniki prowadzonych nasłuchów w roku poprzednim oraz bieżących obserwacji. Takie działanie zapewnia spokój sowie w trakcie lęgów oraz umożliwia przeprowadzenie zabiegów po okresie lęgowym. Przyjęty harmonogram działania znajduje uzasadnienie w badaniach i obserwacjach, które wskazują, że sowa jako drapieżca chętniej bytuje w sąsiedztwie otwartych fragmentów co ułatwia jej zdobywanie pożywienia.
W nasłuchach biorą udział również ornitolodzy, którym dziękujemy za pomoc.