Dotacje z WFOŚIGW Dotacje z WFOŚIGW

Zadania dotowane przez WFOŚiGW w Gdańsku w 2020

 

Nazwa zadania: Ochrona ptaków drapieżnych w Nadleśnictwie Wejherowo w 2020 r.

Koszt kwalifikowany: 10 268,79 zł

Kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 5 000,00 zł

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań bieżących.

Opis zadania: Zadanie którego dotyczyć będzie dotacja to prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Sobieńczycach. Ośrodek działa od 2005 roku. W 2012 roku nastąpiła rozbudowa ośrodka o dodatkową wolierę służącą do przetrzymywania ptaków większych gatunków i przygotowywania ich do wypuszczenia na wolność. Do ośrodka trafiają głównie ptaki z terenu naszego nadleśnictwa, jak i terenów przyległych.

Sprawozdanie z realizacji zadania

W roku 2020 Nadleśnictwo Wejherowo otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wg umowy WFOŚ/D/381/2531/2020   zawartą na zadanie pt.:  „Ochrona ptaków drapieżnych w Nadleśnictwie Wejherowo”.
Celem naszego ośrodka jest rehabilitacja ptaków drapieżnych i umożliwieniem im powrotu do naturalnego środowiska bytowania. Ptaki drapieżne stanowią bardzo ważne ogniwo łańcucha pokarmowego, który reguluje liczebność niżej usytuowanych organizmów. Do naszego ośrodka trafiają różne gatunki ptaków drapieżnych, między innymi pustułka, myszołów zwyczajny, jastrząb gołębiarz, puszczyk oraz bielik. Liczba pacjentów ośrodka z roku na rok wzrasta. W 2011 roku zostało przyjętych 43 ptaki, w 2012 roku - 44, w 2013 - 33 ptaki, 2014 -  51 ptaków, w 2015 - 45 ptaków, w 2016 roku przyjętych zostało 65 ptaków, w 2017 zostało przyjętych 40 osobników, w 2018 roku przyjętych zostało 50 ptaków, w 2019 - 39 ptaków. Zdecydowana większość po udanej rehabilitacji została wypuszczona na wolność i wróciła do naturalnych dla siebie ekosystemów.

Usytuowanie naszego ośrodka sprawie, iż po wypuszczeniu na wolność każdy gatunek znajduje dla siebie odpowiednie warunki bytowania w swoim zasięgu migracyjnym.

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Sobieńczycach jest jednym z nielicznych tego typu ośrodków na Pomorzu, z roku na rok pomagamy coraz liczniejszego grupie ptaków. Dotychczasowe doświadczenia i obserwacja leczonych u nas ptaków wykazały potrzebę modernizacji ośrodka. W 2012 roku została przeprowadzona rozbudowa ośrodka, poprzez budowę woliery służącej do rozlatywania ptaków po okresie rekonwalescencji, tuż przed wypuszczeniem na wolność. W 2017 roku zakupiono nową zamrażarkę do przetrzymywania karmy dla ptaków oraz wagę. W 2020 roku skupiono się na bieżącym utrzymaniu ośrodka, zakupie karmy i środków czystości.