MIEJSCA NA OGNISKA MIEJSCA NA OGNISKA

Miejsce na ognisko w leśnictwie Starzyno

W leśnictwie Starzyno (ok. 26 km od Wejherowa) znajduje się miejsce przygotowane dla turystów, wyposażone w miejsce przygotowane do rozpalania ognisk.

Warunkiem korzystania z miejsca postoju pojazdów oraz pozostłałej częsci obiektu (tzw. miejsca odpoczynku) określają regulaminy obowiązujące w Nadleśnictwie Wejherowo. Każda osoba korzystająca z tego miejsca  (postoju pojazdów i odpoczynku) wyraża zgodę na postanowienia regulaminów i obowiązuje się do przestrzegania ich postanowień.