MIEJSCA NA OGNISKA MIEJSCA NA OGNISKA

Miejsce na ognisko w leśnictwie Sobieńczyce

W leśnictwie Sobieńczyce (ok. 23 km i 28 km od Wejherowa) znajduje się miejsce przygotowane dla turystów, wyposażone w miejsce przygotowane do rozpalania ognisk.

Warunkiem korzystania z miejsca postoju pojazdów oraz pozostłałej częsci obiektu określają regulaminy obowiązujące w Nadleśnictwie Wejherowo. Każda osoba korzystająca z tego miejsca  wyraża zgodę na postanowienia regulaminów i obowiązuje się do przestrzegania ich postanowień.