Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty. Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów: · obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków, · specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt. Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe. Obszary Natura 2000 stanowią 38 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha. Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 145 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 849 obszary ochrony siedlisk (SOO). Pokrywają one ok. 20 proc. powierzchni kraju.

Obszary Natura 2000 to najmłodsza z form ochrony przyrody, wprowadzona w 2004 r. w Polsce jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Obszary te powstają we wszystkich państwach członkowskich tworząc Europejską Sieć Ekologiczną obszarów ochrony Natura 2000.

Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej.

Podstawą funkcjonowania programu są dwie unijne dyrektywy tzw. Dyrektywa ptasia i Dyrektywa siedliskowa:

 

W zasięgu Nadleśnictwa Wejherowo znajdują się następujące propozycje obszarów przesłane przez Polskę do Komisji Europejskiej:


1. Specjalne obszary ochrony siedlisk -powierzchnia na terenie LP:

  • - Orle - kod obszaru PLH 220019
  • - Piaśnickie Łąki - kod obszaru PLH 220021
  • - Trzy Młyny - kod obszaru PLH 220029
  • - Zatoka Pucka i Półwysep Helski - kod obszaru PLH 220032
  • - Widowo - kod obszaru PLH220054
  • - Bielawa i Bory bażynowe - kod obszaru PLH 220011
  • - Opalińskie buczyny - kod obszaru PLH 220054

2.Obszary specjalnej ochrony ptaków - powierzchnia na terenie LP:

  • - Puszcza Darżlubska - kod obszaru PLB 220007
  • - Bielawskie błota - kod obszaru PLB 220010