Wydawca treści Wydawca treści

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-leśnej "MUZA"

OEPL"MUZA" położony jest w lasach Puszczy Darżlubskiej, ok. 8 km od centrum miasta Wejherowo. Ośrodek powstał w 1997, po utworzeniu „Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Oliwsko-Darżlubskie" (przyp.01-07-1996r.).

Ośrodek przystosowany jest do prowadzenia zajęć lekcyjnych, seminariów i konferencji. Jednorazowo może pomieścić około 30 osób. W ośrodku na stałe są zorganizowane dwie sale wystawiennicze, prezentujące świat pszczół i zwierzęta naszych lasów.

Tematy zajęć i czas trwania ustalane są każdorazowo indywidualnie. Zgromadzone pomoce edukacyjne umożliwiają nauczycielom samodzielne przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

W zakresie związanym z promocją gospodarki leśnej, pracownik nadleśnictwa może czynnie włączyć się do zajęć wg ustalonego scenariusza. Istnieje też możliwość zwiedzania obiektu z pracownikiem nadleśnictwa, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Przy ośrodku funkcjonuje również  miejsce na ognisko z zadaszeniem. Wiata jest udostępniana grupom, które uczestniczą na zajęciach w ośrodku.

Ośrodek dostępny jest tylko po wcześniejszym umówieniu terminu, w dni robocze , w godzinach 8.00 - 14.00.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest:  Pani Izabela Pleskot - tel.  58 672 98 06.

Na terenie Ośrodka obowiązuje regulamin.

___________________________________________________________________________________________________

Ruszyły zajęcia w OEPL Muza. 

Przy spełnieniu wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Mnisterstwa Edukacji Narodowej  nie ma przeciwwskazań do organizacji zajęć w naszym ośrodku.

W związku z powyższym Nadleśnictwo Wejherowo otwiera ośrodek i wprowadza dodatkowe zasady związane z przebywaniem na terenie ośrodka. 

WYTYCZNE DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH OEPL MUZA

w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

Opiekun /przewodnik grupy zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia wg załącznika nr 1.

Opiekun /przewodnik odpowiada za wyposażenie członków grupy w odpowiednie środki ochronne (maseczki, rękawiczki) i przestrzeganie obowiązujących zasad.

Na terenie ośrodka obowiązują następujące zalecenia:

  1. Zachowanie co najmniej 2 metrowej odległości między osobami /tzw. dystans społeczny/.
  2. Obowiązek zasłaniania ust i nosa, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społęcznego.
  3. W przypadku odwiedzin grupy szkolnej z jednej klasy o obowiązku noszenia maseczek decyduje opiekun/przewodnik

Powyższe zasady nie dotyczą:

  • rodziców z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
  • osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących,
  • osób niepełnosprawnych, niemogących się samodzielnie poruszać, osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunów,
  1. Nakaz zakrywania nosa i ust podczas kichania i kaszlu.
  2. Nakaz dezynfekcji dłoni żelem dezynfekującym, który znajduje się w dozownikach rozmieszczonych w budynku, przy każdym wejściu do budynku.