Wydawca treści Wydawca treści

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych

Obszar Nadleśnictwa Wejherowo to strefa migracji licznych gatunków ptaków drapieżnych oraz miejsce lęgów dla niektórych z nich. Powyższy fakt potwierdził celowość wystąpienia Nadleśnictwa Wejherowo do Ministra Środowiska o wyrażenie zgody na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych. Pozytywne rozpatrzenie sprawy przez ministerstwo pozwoliło na rozpoczęcie w grudniu 2005 r. budowy woliery.

Powyższe, było zalążkiem pozwalającym na rozpoczęcie działalności na terenie leśnictwa łowieckiego Sobieńczyce Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych. Prace budowlane, których koszt wyniósł blisko 80 tys. zł., z czego 37% stanowiła dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zakończono w styczniu 2006r. Kilka lat działalności pozwoliło na zbudowanie doświadczenia oraz dookreślenie potrzeb ze strony przyrody w zakresie specyfiki obiektu. Powyższe zdeterminowało rozbudowę obiektu, której dokonano w 2012r., przy ponownym wsparciu WFOŚiGW.


Ośrodek został stworzony jako miejsce, do którego można dostarczyć znalezione, ranne ptaki drapieżne (zgoda ministra obejmuje jastrzębiowe, sokołowate, sowy). Pacjenci ośrodka poddani nadzorowi weterynaryjnemu są diagnozowani a następnie hospitalizowani do czasu odzyskania pełnej sprawności bądź umieszczani w ośrodkach przystosowanych do długotrwałego przetrzymywania ptasich drapieżców. Głównym założeniem ośrodka jest przywrócenie do środowiska naturalnego jak największej ilości ptaków.

Funkcjonowanie woliery jest finansowane prze Nadleśnictwo oraz dotowane przez WFOŚiGW w Gdańsku. Dotacje dotyczą w szczególności karmy dla ptaków, którą stanowią myszy (dostarczane przez specjalistyczną firmę) oraz zwierzyna powypadkowa.

Obecnie współpracujemy m.in. z Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, Azylem- Ośrodkiem Rehabilitacji Ptaków Chronionych, z kołami łowieckimi, stacjami ornitologicznymi, Instytutem zoologii PAN w Gdańsku oraz Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
Działalność naszego ośrodka podlega kontrolom przeprowadzanym przez Powiatowego lekarza Weterynarii, Pomorski Urząd Wojewódzki, a także Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ilość ptaków 2 2 13 16 21 43 45 33

 

Ciekawsze Wydarzenia:

- Osłabiony Bielik - XI.2015

- Wypuszczenie Warszawskich Pustułek - IX.2015

- Wypuszczenie Włochatki - IV.2015

- W dniu 06.11.2014 r., pracownicy terminala kontenerowego w gdańskim porcie przekazali do nadleśnictwa ranną Sowę uszatą.

  

- wypuszczenie Pustułek - 10.2014