Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i zachowanie właściwego stanu ochrony dziko występujących w Polsce i Unii Europejskiej, rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi.

 

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i zachowanie właściwego stanu ochrony dziko występujących w Polsce i Unii Europejskiej, rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi.

Ochrona gatunkowa  - opiera się na zapisach ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami i rozporządzeniach Ministra Środowiska

W nadleśnictwie Wejherowo wyznaczono kilka stref ochrony ptaków - orła bielika, kani rudej i włochatki. Funkcjonuje także strefa ochrony granicznika płucnika. Dysponentem tych danych jest RDOŚ w Gdańsku.

 

W przypadku schwytania, zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika gatunku chronionego należy informację przesłać do właściwego terytorialnie RDOŚ.

formularz zgłoszenia przypadku schwytania, zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika należącego do gatunków chronionych