Wydawca treści Wydawca treści

ZASADY ORGANIZOWANIA IMPREZ SPORTOWYCH

Od 1 marca 2019 r. obowiązuje nowe Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo w sprawie określania zasad  organizowania imprez na terenach leśnych Nadleśnictwa Wejherowo.

Co to oznacza w praktyce?

Jeżeli ktoś jest zainteresowany zorganizowaniem imprezy sportowej w lasach Nadleśnictwa Wejherowo, powinien na minimum 30 dni przed planowanym terminem imprezy złożyć wniosek na specjalnie przygotowanym formularzu (do pobrania poniżej), w którym poda informacje odnośnie terminu imprezy, nazwy oraz danych organizatora. Do wniosku koniecznie należy dołączyć mapę z przebiegiem trasy bądź obszar z rozmieszczeniem punktów kontrolnych (dotyczy imprez na orientację) w postaci pliku graficznego (np.: .gpx, .kml, .shp) lub w formie papierowej- wrysowany na podkładzie mapy pobranej ze strony: www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy .

Rozpatrzenie wniosku nastąpi w ciągu 30 dni, w tym czasie pracownicy terenowi nadleśnictwa sprawdzą przebieg trasy pod kątem bezpieczeństwa oraz ewentualnych zagrożeń dla obiektów lub gatunków podlegających ochronie z tytułu ustawy o ochronie przyrody.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i złożeniu dodatkowych, wymaganych dokumentów, Nadleśnictwo wyraża pisemną zgodę na organizację wnioskowanej imprezy, w formie umowy lub porozumienia.

W przypadku pytań lub wątpliwości, informacji w powyższej sprawie udziela p. Emilia Formella-Sumera pod nr tel. (58) 672 98 14.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)

Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  

Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.

                                    PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!