Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

 Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

·         doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;

·         udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;

·         wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;

·         organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;

·         sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Lasy prywatne na terenie administrowanym naszego nadleśnictwa zajmują ok. 1700 ha.

W sprawie prowadzenia gospodarki leśnej w lasach prywatnych prosimy kontaktować się z właściwym terytorialnie leśniczymi.

W biurze nadleśnictwa porad udziela Agnieszka Podbielska  tel. +48 58 672 98 10
 

agnieszka.podbielska@gdansk.lasy.gov.pl

 

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów