O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Wejherowo jest największe.

Hodowla lasu

Hodowla lasu

Ochrona lasu

Ochrona lasu

Użytkowanie lasu

Zrównoważone użytkowanie lasu jest gwarancją zapewnienia jego trwałości.

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu

Łowiectwo

Łowiectwo

Ochrona przyrody

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

Leśny Kompleks Promocyjny

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Oliwsko-Darżlubskie"

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków

Obszar Nadleśnictwa Wejherowo to strefa migracji licznych gatunków ptaków drapieżnych oraz miejsce lęgów dla niektórych z nich. Powyższy fakt potwierdził celowość wystąpienia Nadleśnictwa Wejherowo do Ministra Środowiska o wyrażenie zgody na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych. Pozytywne rozpatrzenie sprawy przez ministerstwo pozwoliło na rozpoczęcie w grudniu 2005 r. budowy woliery.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.