Asset Publisher Asset Publisher

Parki Krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują ok. 2,6 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa funkcjonuje Nadmorski Park Krajobrazowy, który otacza ochroną obszary o dużych wartościach przyrodniczych, kulturowych i rekreacyjnych w pasie nadmorskim.
Został on utworzony w 1978 roku jako czwarty park krajobrazowy w Polsce. Celem powołania Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (NPK) była ochrona unikalnego w Polsce nadmorskiego krajobrazu oraz całego bogactwa przyrodniczego i kulturowego.
Ochroną objęto pas nadmorski od Białogóry wraz z Półwyspem Helskim i Zatoką Pucką. Chronione są tutaj cztery typy przymorskiego krajobrazu: klifowy, wydmowy, zalewowy i nizinno - torfowiskowy. Nadmorską specyfikę NPK podkreśla charakter roślinności wydm - muraw napiaskowych, nadmorskiego boru sosnowego, łąk i szuwarów halofilnych (słonolubnych) oraz zbiorowisk naklifowych. Bogata pod względem gatunkowym jest fauna NPK, na co wpływa duże zróżnicowanie nisz ekologicznych, położenie na trasie wiosennych i jesiennych przelotów.

NPK