Asset Publisher Asset Publisher

Lokalizacja geograficzna oraz położenie administracyjne

Nadleśnictwo Wejherowo położone jest w północnej części województwa pomorskiego. Siedziba Nadleśnictwa Wejherowo znajduje się w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 247 B.

Nadleśnictwo Wejherowo wchodzi w skład nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Od południa graniczy z Nadleśnictwem Gdańsk, od zachodu z Nadleśnictwem Choczewo, w części południowo- zachodniej sąsiaduje na niewielkim odcinku z nadleśnictwem Strzebielino. Granica północna i północno- wschodnia Nadleśnictwa biegnie brzegiem morza Bałtyckiego i jest jednocześnie granicą lądową Polski.

Zdecydowanie największa część obszaru Nadleśnictwa Wejherowo znajduje się w powiecie puckim (63,8%). Pozostały obszar Nadleśnictwa, czyli część zachodnia i południowa, administracyjnie przynależą do powiatu wejherowskiego (36,2%).

Nadleśnictwo Wejherowo znajduje się w zasięgu następujących gmin:

Gminy powiatu puckiego:

• gmina miejska Puck,

• Hel

• Jastarnia

• Krokowa

• Puck

• Władysławowo

Gminy powiatu wejherowskiego:

• gmina miejska Wejherowo

• Gniewino

• Reda

• Wejherowo

Powierzchnia obszaru znajdującego się w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa wynosi 60,4 tys. ha, w tym grunty Nadleśnictwa zajmują 20,4 tys. ha.

Nadleśnictwo Wejherowo leży pomiędzy 18o 0' a 18o 48'długości geograficznej wschodniej i pomiędzy 54o 35' a 54o 49' szerokości geograficznej północnej.