Asset Publisher Asset Publisher

Pożar w leśnictwie Orle

W dniu 15 lipca na terenie leśnictwa Orle spłonął hektarowy fragment lasu.
O godz. 16.20 obserwator z dostrzegalni pożarowej z leśnictwa Piaśnica poinformował o zauważonym dymie w okolicach J. Sztobór. Po ok. kwadransie straż pożarna wszczęła akcję, w której ostatecznie uczestniczyło 8 jednostek zarówno służb ochotniczych jak i państwowych. Dodatkowe wsparcie stanowili pracownicy Zakładu Usług Leśnych, którzy operowali ciągnikiem z podpiętym pługiem co pozwoliło skutecznie odseparować powierzchnie objętą pożarem. Bardzo szybka reakcja połączona z ofiarnością ludzi biorących udział w akcji  zaowocowała opanowaniem ognia na pow. 1 ha, który w zaistniałych warunkach mógł bardzo szybko rozprzestrzenić się na znaczne połacie lasu.
Ostatecznie dogaszanie pożarzyska zakończono przed godz. 22.
Straty spowodowane w drzewostanie oszacowano na blisko 10 000 zł. Stosunkowo niewielka kwota kalkulacji wynika z niskiego wyszacowania wartości drzewostanu, który znajdował się w fazie uprawy i młodnika, przez co nie stanowił wartościowych sortymentów. Należy podkreślić, iż powyższa wartość została utrzymana na niewysokim poziomie dzięki skutecznie przeprowadzonej akcji – począwszy od szybkiego wykrycia ognia do jego opanowania.
Niestety najbardziej prawdopodobna przyczyna powstania ognia to podpalenie.
Przestrzegamy przed używaniem ognia w lesie niezależnie od jego źródła. Jedna zapałka może przyczynić się do powstania pożaru. Jeżeli poczujesz w lesie dym, szczególnie dym intensywny przy wysokiej temperaturze  powietrza - co uprawdopodabnia powstanie pożaru i jego szybkie rozprzestrzenianie się jak najszybciej oddal się w bezpieczną strefę i poinformuj właściwe służby.